Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia MEN zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat . Zajęcia te mogą być organizowane w zespołach lub indywidualnie. Podstawą zakwalifikowania ucznia na zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze jest orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Zajęcia organizuje się w szkole (dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w zajęciach zespołowych) lub w domu rodzinnym (dla dzieci zakwalifikowanych do udziału w indywidualnych zajęciach).
  
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują przede wszystkim: - naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika; - kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika; - usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej; - wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia; - rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu; kształtowanie umiejętności współżycia w grupie; - naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika, oraz jego udział w ekspresyjnej aktywności.

Korzystnym faktem dla warunków zajęć rewalidacyjno – wychowawczych jest liczba osób w zespole, która wynosi od 2 do 4. Pozwala to na zindywidualizowaną pracę w zespole, oraz możliwość stworzenia atmosfery rodzinnej i bezpiecznej dla uczestników zajęć. Natomiast wymiar zajęć, zależny jest od możliwości psychofizycznych, oraz specyficznych potrzeb rewalidacyjnych uczestników zajęć i wynosi: - 4 godziny dziennie na zajęciach zespołowych; - 2 godziny dziennie na zajęciach indywidualnych.
 
​Udział dzieci i młodzieży w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych daje szansę korzystania z praw przysługujących jednakowo wszystkim dzieciom, poza tym szansę aktywnego życia, spełnienia ról społecznych odpowiednich do wieku i predyspozycji psychofizycznych. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze stwarzają możliwość osobom niepełnosprawnym intelektualnie obcowania z rówieśnikami, poznania nowego środowiska, warunki do dalszego rozwoju a tym samym umożliwiają nabywanie nowych doświadczeń i umiejętności dostosowanych do możliwości i indywidualnych potrzeb. Zajęcia te to działania terapeutyczne skierowane na usunięcie lub zmniejszenie deficytów w zakresie rozwoju lub zachowania. Do poprawy rozwoju oraz redukcji niepożądanych zachowań najlepiej wykorzystać różnego rodzaju metody i formy pracy. Biorąc pod uwagę to, że osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim mają trudność w aktywnym uczestniczeniu opartym na sensownym kontakcie i komunikacji między sobą w trakcie zajęć grupowych, zajęcia te prowadzone w grupie nadal są zajęciami indywidualnymi. Mimo to zajęcia, które można przeprowadzić w grupie stanowią integralną część w procesie rozwoju uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.