Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Kadra

Kadra Zespołu Szkół Specjalnych to osoby o wysokich kwalifikacjach. Dzięki temu uczniowie objęci są specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną nakierowaną na ich potrzeby. Nauczyciele stale doskonalą swoje umiejętności oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe. Są przygotowani do pracy z dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności. W szkole pracują: oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopegodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, instruktor pływania, rehabilitant.

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku
(studia, kursy kwalifikacyjne, szkolenia)

Dyrektor szkoły: mgr Adam Kwas – wychowanie fizyczne, trener lekkiej atletyki, oligofrenopedagogika

mgr Jakub Bijata – wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, fizjoterapia,
kursy i szkolenia: instruktor narciarstwa zjazdowego, instruktor Nordic Walking

mgr Henryk Deron – wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą,
ratownik GOPR

mgr Joanna Frej – nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą

mgr Katarzyna Gabriel – pedagogika kulturalno – oświatowa, oligofrenopedagogika, logopedia, neurologopedia, terapia pedagogiczna, studium rodziny, informatyka, technika, sztuka, surdopedagogika, tyflopedagogika
kursy i szkolenia: symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, terapia psychomotoryczna, terapia neurofeedback, psychostymulacja rozwoju mowy i myślenia, metoda werbo – tonalna, terapia behawioralna, integracja sensoryczna, metoda krakowska, trening umiejętności społecznych, AAC (komunikacja alternatywna), terapia afazji dziecięcej, wprowadzenie do systemu Braille'a, logorytmika, stosowana analiza zachowania w pracy z dzieckiem z autyzmem
publikacje: „Czytam. Rahabilitacja chorych z afazją”. WE, Kraków 2012.
„Afazja. Odbudowywanie umiejętności komunikacyjnych”. WE, Kraków 2011.
„Niezwykły świat Eryka”. WE, Kraków 2010.

mgr Katarzyna Hybsz – pedagigika specjalna, bibliotekoznawstwo z organizacją i zarządzaniem, oligofrenopedagogika, rewalidacja, resocjalizacja, terapia pedagogiczna

mgr Katarzyna Janiec – teologia, oligofrenopedagogika, socjoterapia, psychologia, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Ewa Jansa – biologia, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą

mgr Katarzyna Kusznir – pedagogika oświatowo – artystyczna, oligofrenopedagogika, pedagogika lecznicza, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, wychowanie plastyczne

mgr Agnieszka Lissek - surdopedagogika, terapia pedagogiczna,edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
kursy i szkolenia: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- I stopnia, instruktor ZHP

mgr Magdalena Litwin – pedagogika kulturalno – oświatowa, oligofrenopedagogika, instruktor tańca współczesnego, instruktor dyscypliny sportu: aerobik
kursy i szkolenia: choreoterapia, seminarium warsztatowo – choreograficzne w zakresie tańca cygańskiego, samby, tańca arabskiego, latino, jazz
publikacja: „Wpływ tańca na rewalidację dzieci niepełnosprawnych umysłowo”, w „Studia Choreologica” Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań 2011.

mgr Sylwia Majka – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagogika, technika, informatyka dla nauczycieli, diagnoza i terapia pedagogiczna, logopedia i wczesne wspomaganie rozwoju mowy

mgr Anita Michalak – rewalidacja dzieci z umysłowo, oligofrenopedagogika, pedagogika, zarządzanie oświatą

mgr Urszula Niżyńska – pedagogika specjalna w zakresie surdopedagogiki, oligofrenopedagogika,
nauczanie początkowe, gimnastyka korekcyjna, glottodydaktyka, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małych dzieci, logopedia z emisją głosu, neurologopedia
kursy i szkolenia: Kurs języka migowego, Fonogesty, Rytmogesty, Logorytmika, Terapia EEG Biofeedback, Metoda werbotonalna, Makaton,Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych, Test SON-R 2, 5-7 badanie i interpretacja wyników, Cykl szkoleń Metoda Krakowska (Terapia neurobiologiczna dla początkujących, Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Dziecko zagrożone dyskleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami, Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych, Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych, Metody wywoływania głosek, Alalia-diagnoza i terapia, Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Stymulacja funkcji poznawczych- wzrokowych, słuchowych i motorycznych).

mgr Marlena Runiewicz – Wac – nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika leczniczo – wychowawcza, studium profilaktyki, terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, negocjacje i mediacje, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych, zarządzanie oświatą
kursy i szkolenia: terapia biofeedback, metoda Warnkego

Joanna Suszko – pedagogika specjalna i oligofrenopedagogika, matematyka, studium języka rosyjskiego, instruktor kulturalno – wychowawczy

mgr Monika Szwed – filologia germańska, oligofrenopedagogika,
kursy i szkolenia: pilot wycieczek krajowych i zagranicznych

mgr Katarzyna Szymańska – edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, oligofrenopedagogika, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małych dzieci,
kursy i szkolenia: terapia EEG Biofeedback, terapia taktylna, integracja sensoryczna I stopnia, sensomotoryka, rytmogesty, terapia EEG Biofeedback, Metoda Dobrego Startu, terapia ręki I i II stopnia

mgr Agnieszka Zabój – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych
kursy i szkolenia: diagnoza profilu rozwojowego osób z upośledzeniem umysłowym,
komunikacja alternatywna Makaton – I stopień

mgr Dorota Ziobrowska – Kachel – nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, diagnoza i terapia pedagogiczna.