Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa obejmuje kształceniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim od 7 roku życia. Dzieci uczą się w klasach zgodnie z orzeczonym przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną stopniem niepełnosprawności. Proces kształcenia jest w pełni zindywidualizowany.

Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.  Nasi uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim uczą się obowiązkowo języka niemieckiego i mogą uczestniczyć w licznych kołach zainteresowań (koło języka niemieckiego, informatyczne, SKS, taneczne, arteterapia, basen). Naukę w szkole podstawowej kończy sprawdzian po ósmej klasie.

Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują podstawę programową dla uczniówz upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Nauka odbywa się w małych grupach (6-8 osób) co zapewnia indywidualizację procesu edukacyjnego oraz dostosowywanie treści, metod i form pracy do możliwości każdego ucznia zgodnie z diagnozą oraz zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. W każdej klasie nauczyciel prowadzący ma wsparcie w osobie pomocy nauczyciela co zapewnia dodatkową opiekę dla uczniów.

Zarówno uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, jak umiarkowanym i znacznym objęci są obowiązkowymi zajęciami rewalidacyjnymi (wynikającymi z IPET-u), w skład których mogą wchodzić ćwiczenia z logopedą, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.