Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Trzyletnia  Szkoła Przysposabiająca do Pracy daje możliwość dalszego kształcenia absolwentom gimnazjów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności sprzężone. Szkoła pozwala uczniom na kontynuację kształcenia ogólnego oraz naukę konkretnych czynności pracy. Celem edukacji jest utrwalanie i poszerzanie zakresu posiadanej wiedzy, kształcenie kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i nabywanie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

klasa1    klasa5

Do szkoły uczęszcza młodzież do ukończenia 23 roku życia. Klasy liczą od 6 do 8 osób, a zajęcia odbywają się w miłej i sprzyjającej dla uczniów atmosferze. Działalność edukacyjna szkoły opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych dla każdego ucznia na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, możliwości psychofizycznych ucznia, jego zainteresowań, a także możliwości jakie stwarza baza materialno – dydaktyczna i środowisko szkoły.

pdp1  pdp7

Przedmioty obowiązujące w szkole przysposabiającej do pracy to :
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • przysposobienie do pracy
 • wychowanie fizyczne
 • zajecia kształtujące kreatywność
 • zajęcia rozwijajace komunikowanie się
 • zajęcia rewalidacyjne
 • religia.

pp2    pp3

Podczas trzyletniej edukacji uczniowie między innymi:
 • rozwijają i utrwalają umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz ich praktycznego wykorzystania;
 • nabywają umiejętności samoobsługi;
 • przygotowują się do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego;
 • nabywają umiejętności sporządzania podstawowych potraw i ich podawania, dbania o czystość i utrzymywanie porządku w najbliższym otoczeniu ucznia oraz prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem i urządzeniami występującymi w gospodarstwie domowym;
 • uczą się wykonywania podstawowych prac ogrodniczych w warunkach szkolnych;
 • poznają narzędzia i przybory do szycia ręcznego i maszynowego oraz sposoby posługiwania się nimi;
 • wytwarzają przedmioty dekoracyjne, pamiątkarskie i użytkowe poprzez obróbkę różnorodnych materiałów przy wykorzystaniu różnych narzędzi i przyrządów;
 • nabywają umiejętności obsługi podstawowych urządzeń biurowych.

pdp9  pdp8

klasa3    klasa6

sok1     ogr37

1   2

NASZE PRACE

praca1    praca2

praca3    praca9

praca7          praca8          praca6

praca10    praca11

6  4