Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Ofera edukacyjna Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej nr 3 w Kłodzku

Głównym celem kształcenia i wychowania w szkole branżowej jest utrwalenie i pogłębienie wiedzy zdobytej w Szkole Podstawowej oraz przygotowanie uczniów do samodzielnego życia społecznego i pracy zawodowej. Nauka w szkole kończy się Państwowym Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Zespół Szkół - Branżowa Szkoła I Stopnia przyjmuje młodzież z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego po ukończeniu Szkoły Podstawowej.
Przygotowuje młodzież w 2 zawodach (w zależności od liczby chętnych):
- kucharz,
- ślusarz.
 
 Szkoła oferuje pomoc w organizacji praktyk zawodowych. Zajęcia praktycznej  nauki zawodu odbywają się w szkole, oraz w zakładach i przedsiębiorstwach na terenie Ziemi Kłodzkiej;
- kucharz  – bary i restauracje;
- ślusarz – warsztaty samochodowe i ślusarskie;
 
Po zakończeniu nauki w szkole uczniowie bardzo często znajdują zatrudnienie w miejscu odbywania praktyki jako pełnoprawni pracownicy oraz w innych zakładach.
 
 ZAPEWNIAMY:
- wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
- opiekę pedagoga i psychologa,
- opiekę pielęgniarki szkolnej,
- praktyki zawodowe,
- udział w imprezach okolicznościowych,
- uczestnictwo w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych’
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
- przynależność do Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sprawni Razem”,
- udział w dodatkowych zajęciach sportowych,
- pomoc stypendialną dla najlepszych uczniów w nauce i sporcie,
- udział w zajęciach rewalidacyjnych usprawniających kompetencje edukacyjne i zajęciach z pomocy psychologiczno - pedagogicznej (np. zajęciach logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne.).
 
Warunki przyjęcia do szkoły
Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie do szkoły,
- trzy zdjęcia legitymacyjne,
- skrócony odpis aktu urodzenia,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki wybranego zawodu
(medycyna pracy),
- numer PESEL
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze względu na :
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim;
  • autyzm, w tym z zespołem Aspergera;
  • niepełnosprawność ruchową w tym z afazją;
  • niedosłuch, 
  • niedowidzenie,
  •  niepełnosprawności sprzężone.
W terminie do trzech dni po zakończeniu nauki w Szkole Podstawowej należy dostarczyć:
- świadectwo ukończenia szkoły,
- kartę zdrowia.
 000200010001(1)