Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Kadra

Kadra Zespołu Szkół Specjalnych to wysokowykwalifikowani pracownicy pedagogiczni- pedagodzy specjalni, w tym: oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy i surdopedagog oraz logopedzi, neurologopeda, socjoterapeuta i nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Wszyscy pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych i prowadzą terapię określonymi metodami, m.in.: Integracja Sensoryczna, EEG Biofeedback, terapia behawioralna i inne.

Dla podniesienie efektywności kształcenia i zindywidualizowania procesu edukacyjnego w klasach z dziećmi z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim zatrudnione są osoby na stanowisku pomoc nauczyciela.

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Kłodzku
(studia, kursy kwalifikacyjne, certyfikaty)

Dyrektor szkoły: mgr Marlena Runiewicz – Wac - nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika leczniczo – wychowawcza, studium profilaktyki, terapia pedagogiczna, tyflopedagogika, negocjacje i mediacje, zarządzanie oświatą,
certyfikaty: terapia biofeedback,  metoda Warnkego

mgr Jakub Bijata - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, fizjoterapia,
instruktor: narciarstwa zjazdowego, Nordic Walking

mgr Henryk Deron - wychowanie fizyczne, oligofrenopedagogika, zarządzanie oświatą,
ratownik GOPR

mgr Joanna Frej - nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna,

mgr Katarzyna Gabriel - pedagogika kulturalno – oświatowa, oligofrenopedagogika, logopedia, neurologopedia, studium rodziny, informatyka, technika, sztuka, terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą,
certyfikaty: symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, terapia psychomotoryczna, terapia neurofeedback, psychostymulacja rozwoju mowy i myślenia, metoda werbo – tonalna, terapia behawioralna
publikacje: „Czytam. Rehabilitacja chorych z afazją”. WE, Kraków 2012.
„Afazja. Odbudowywanie umiejętności komunikacyjnych”. WE, Kraków 2011.
„Niezwykły świat Eryka”. WE, Kraków 2010.

mgr Katarzyna Hybsz - pedagogika, bibliotekoznawstwo z organizacją i zarządzaniem, oligofrenopedagogika, rewalidacja, resocjalizacja, terapia pedagogiczna

mgr Katarzyna Janiec - teologia, oligofrenopedagogika, socjoterapia

mgr Ewa Jansa - biologia, oligofrenopedagogika, diagnoza i terapia pedagogiczna, zarządzanie oświatą

mgr Dorota Kachel - nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Monika Szwed - filologia germańska, oligofrenopedagogika,
pilot wycieczek krajowych i zagranicznych

mgr Magdalena Litwin - pedagogika kulturalno – oświatowa, oligofrenopedagogika, instruktor tańca współczesnego, instruktor dyscypliny sportu: aerobik
certyfikat: choreoterapia, seminarium warsztatowo - choreograficzne w zakresie tańca cygańskiego, samby, tańca arabskiego, latino, jazz
publikacja: „Wpływ tańca na rewalidację dzieci niepełnosprawnych umysłowo”, w „Studia Choreologica”, Instytut Choreologii w Poznaniu, Poznań 2011.

mgr Hanna Łytka - pedagogika specjalna, logopedia, tyflopedagogika, terapia pedagogiczna,
certyfikaty: metoda integracji sensorycznej, terapia czaszkowo – krzyżowa, symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, terapia  EEG biofeedback, terapia RSA biofeedback,  metoda Warnkego

mgr Sylwia Majka - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagogika, technika, informatyka dla nauczycieli, diagnoza i terapia pedagogiczna

mgr Anita Michalak - rewalidacja dzieci upośledzonych umysłowo, oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńcza, zarządzanie oświatą

mgr Urszula Niżyńska - nauczanie początkowe, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, glottodydaktyka, gimnastyka korekcyjna, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, logopedia z emisją głosu, neurologopedia
certyfikaty: terapia EEG Biofeedback, kurs języka migowego, fonogesty

mgr Małgorzata Rosińska - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika, oligofrenopedagogika, animacja kultury – specjalność: arteterapia, terapia pedagogiczna
certyfikaty: Wielospecjalistyczna Diagnoza Funkcjonalna (WDF) uczniów z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, terapia EEG Biofeedback, terapia RSA Biofeedback, symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania

Joanna Suszko - pedagogika specjalna i oligofrenopedagogika, matematyka, studium języka rosyjskiego, instruktor kulturalno – wychowawczy

mgr Katarzyna Szymańska - edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, pedagogika społeczna, oligofrenopedagogika, wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, rozwój psychoseksualny dziecka w wieku przedszkolnym oraz rozpoznawanie i zapobieganie przemocy seksualnej wobec dziecka
certyfikaty: terapia taktylna wg Masgutowej, sensomotoryka I st., terapia ręki I i II st., integracja sensoryczna I st., terapia EEG Biofeedback, Metoda Dobrego Startu, przygotowanie dziecka do nauki czytania WSiP

mgr Agnieszka Zabój - pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, oligofrenopedagogika, organizacja i zarządzanie oświatą,
certyfikat: diagnoza profilu rozwojowego osób z upośledzeniem umysłowym

mgr Dagmara Ziółkowska - filologia polska i czeska, oligofrenopedagogika, surdopedagogika
certyfikaty: metoda werbo – tonalna, terapia behawioralna

Nauczyciele w oczach uczniów

 

 
Pani dyrektor Marlena Runiewicz-Wac 

 
      Pani Kasia Janiec                          Pani Dagmara Ziólkowska


 
        Pani Kasia Gabriel                              Pani Asia Frej         

  
Pani Ewa Jansa                             Pani Monika Szwed

 
Pani Asia Suszko                           Pani Ula Niżyńska