Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wyszukiwarka

Kontakt

Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku
ul. Wyspiańskiego 2, 57-300 Kłodzko

tel. sekretariat 74 867 36 31
tel. dyrektor 74 867 81 86

e-mail: szkola54@wp.pl


Punkt konsultacyjny
tel. 74 867 36 31

Gimnazjum

Gimnazjum zapewnia możliwość dalszego kształcenia uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z dostosowaniem wymagań edukacyjnych, form i metod pracy określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno – Terapeutycznym każdego ucznia. Uczniowie gimnazjum kontynuują naukę języka niemieckiego oraz mogą uczestniczyć w różnego rodzaju kołach zainteresowań (koło języka niemieckiego, informatyczne, SKS, taneczne, arteterapia, basen). Naukę w gimnazjum kończy egzamin gimnazjalny.

Uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym realizują podstawę programową dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. W roku szkolnym 2013/14 został otwarty w naszej szkole kolejny oddział klasowy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną dla etapu edukacji gimnazjalnej. W mało licznym zespole klasowym nasi podopieczni mają możliwość dalszego kształcenia umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacji, ale i poszerzania swoich kompetencji - w szczególności samodzielności w życiu codziennym i rozwoju społecznego. Nauka odbywa się w małej grupie dzięki czemu możliwa jest indywidualizacja procesu dydaktycznego, czyli dostosowanie treści, metod i form pracy do możliwości każdego ucznia. W klasie nauczyciel prowadzący ma wsparcie w osobie pomocy nauczyciela co zapewnia dodatkową opiekę dla uczniów.

Zarówno uczniowie z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, jak i umiarkowanym i znacznym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych (wynikającymi z IPET-u), w skład których mogą wchodzić ćwiczenia z logopedą, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze.